Milleks puhastada? Kas see on vajalik? Mida see annab? Kui tihti peaks puhastama?

MILLEKS PUHASTADA?

 • Puhastamata ventilatsioonikanalid on soodsaks elukeskkonnaks mitmetele mikroobidele ja putukatele.
 • puhastamata ventilatsioonikanalid sisaldavad tuleohtlikke osiseid ja kujutavad seetõttu suurt tuleohtu
 • puhastamata ventilatsioonikanalid põhjustavad haige maja sündroomi, st õhk sisaldab ohtlikke osiseid
 • puhastamata ventilatsioonikanalid mõjutavad sissepuhke- ja väljatõmbesüsteemide efektiivsust ja eluiga
 • puhastamata ventilatsioonikanalid kujutavad ohtu ventilaatorile

KAS SEE ON VAJALIK?

Juba üle 35 aasta on mujal maailmas suurt tähelepanu pööratud ruumides oleva õhu kvaliteedile ja selle parendamisele. Paljude jaoks on see iseenesestmõistetav, kuid probleemi olemust teavad vähesed. Tavaarvamus asjast on, et kui probleemi ei näe siis seda ei eksisteerigi. Antud väide vastab ju tõele, kuid ega mikroobe ja tervist kahjustavaid osiseid ei saagi ju nii lihtsalt näha. Kas olete mõelnud sellele, miks Te ruumis niisama ilma mingi erilise põhjuseta aevastate või et miks on Teil seal raske hingata? Kas olete mõelnud, et põhjuseks võib olla saastunud õhk? Antud probleem on eriti aktuaalne viimastel aastatel, mil allergiaprobleemidega pöördub arstide poole üha enam inimesi.

Nagu eelnevast järeldada võib, vajavad ventilatsioonikanalid puhastamist, kuna see on üks samm lähemale kvaliteetsemale ja puhtamale õhule.

MIDA SEE ANNAB?

 • tagate ruumis parema õhuvahetuse
 • tagate ringleva õhu puhtuse
 • vähendate õhus ringlevate kahjulike osiste hulka
 • likvideerite ventilatsioonikanalite tuleohtlikkuse
 • tagate, et ventilatsioonikanalites ei ole sobilikke tingimusi putukate eluks ja paljunemiseks
 • eemaldate ventilatsioonikanalitest suitsetamisel sinna sattunud kahjulikud ühendid ja saaste

KUI TIHTI PEAKS PUHASTAMA?

Erinevalt köökide ja suurköökide/restoranide rasvakanalitest tuleks tavaventilatsioonikanaleid olenevalt süsteemi asukohast puhastada vähemalt iga viie aasta tagant. Mida suurema koormusega (st rohkema inimeste liikumise ja tolmutamisega), seda tihedamini tuleks antud kanaleid hooldada ja puhastada. Kindlasti tuleks ventilatsioonikanaleid puhastada koheselt pärast uue maja valmimist või siis pärast remonti.

Eelnevalt nimetatud protsessid on üheks suuremaks kanalite reostajaks. Üldkasutatavates kohtades: klubid, pubid, baarid, restoranid ja muud toitlustuskohad tuleks tihedamini puhastada, kuna seal on saaste kogunemine märksa suurem (eriti puudutab see ruume, kus suitsetatakse!). Näiteks Soomes on puhastustsükkel määratud vastavate juhenditega

( SM - 10069, ventilatsioonikanalite puhastamine) Üldreeglid suurköökide toiduvalmistamisega seotud väljatõmbekanalid koos kanalielementidega tuleb üks kord aastas korralikult puhastada, Restorani saalide, ravi- ja hooldeasutuste ning hotellide väljatõmbesüsteeme tuleb puhastada iga viie aasta järel. Korruselamute, koosoleku- ja bürooruumide väljatõmbesüsteeme tuleb puhastada üks kord kümne aasta jooksul.