Inspekteerimine on ventilatsioonisüsteemide puhastuse esimeseks sammuks. Selle käigus tuvastatakse süsteemi hetkeseisukord, selle iseärasused ja juurdepääsu võimalikkus. Ilma eelneva inspekteerimiseta ei ole võimalik tagada süsteemi efektiivset puhastust ega garanteerida kvaliteetset teenust. Tänu inspekteerimisele on võimalik kahandada kulusid ventilatsioonisüsteemide hooldusele ja puhastamisele. Rahvusvaheliselt on paika pandud puhastusnormid ja kvaliteedistandardid, milles veendumiseks on parimaks võimaluseks videoinspekteerimine (senistele kogemustele tuginedes ei ole 70% objektidest ilma videoinspekteerimiseta puhastatavad).

Lisaks inspekteerimisele pakume termograafia teenust (termokaameraga uuringuid/pildistamist) külmasildade ja defektide tuvastamiseks termokaameraga FLUKE Ti-S